Kāpa MTBO 2 dienas

Latvijas čempionāts garajā distancē

Latvijas kausa 7.un 8. posms

Mērķis un uzdevums

Veicināt veloorientēšanās attīstību Latvijā.

Popularizēt velo-o kā atraktīvu un videi draudzīgu orientēšanās sporta veidu.

Organizatori

Sacensības organizē orientēšanās klubs Kāpa sadarbībā ar LOF

Galvenais tiesnesis Paulis Bričonoks tel.26435996

Distanču priekšnieks Edgars Bričonoks

Programma

Sacensības notiks 09.-10.07 Krustpils novada „Trākšos”

09.jūlijs
no 10:00
Reģistrācija sacensību centrā "Trākšos"
no 15:30
Starts garā distancē – Latvijas čempionāts
20:00
Latvijas čempionāta 1.- 3. vietu ieguvēju apbalvošana, koncerts

10.jūlijs
no 13:00
Starts sprinta distancē
15:00
Noslēgums, apbalvošana sacensību centrā

Dalībnieki

S,V- 16, 18, 21, 40, 50, Open (atklātā grupa, iesācēji)

Latvijas čempionātā tiek apbalvotas grupas S,V – 16, 18, 21, 40

Latvijas kausa kopvērtējumā tiek vērtēta tikai S,V 21 grupa.

Dalības maksa

S,V-14, 16, 18, 50, Open- 5.00 EUR/ distance

S,V-21, 40 – 10.00 EUR/ distance

Piesakoties pēc 03.07., dalības maksa + 50 %, ja ir vakances. „Kāpas 3dienu” O-skrējiena dalībniekiem, uzrādot dalībnieka numuru, 50% atlaide.

SI kartes īre 1.00 EUR.

Automašīnu caurlaide 2 EUR/ dienā, mikroautobusiem 3 EUR/ dienā.

Karte un apvidus

Karte zīmēta 2015-2016. gadā, izmantojot Metrum lāzerskanējuma materiālus. Kartes autori I.Peilāns, E.Zvaigzne, P.Blumbergs, P.Bričonoks MTB-O versija E.Bričonoks.

Garās distances kartes mērogs 1:15 000 (kartes izmērs-A3), sprinta distances – 1:7500 (kartes izmērs- A4), augstumlīknes ik pēc 5m.

Pārsvarā skuju koku mežs ar dažādas braucamības ceļiem un takām. Reljefs ar lielām un vidējām formām, maksimālā augstuma starpība 40 m.

Starta kārtība

Starta intervāls garajā distancē 3 minūtes, sprinta distancē 1 minūte.

Starta koridorā jāierodas 2 minūtes pirms starta. Karte tiks izsniegta 1 minūti pirms starta. Abu dienu starti atradīsies tiešā sacensību centra tuvumā.

Apbalvošana

Divu dienu summā 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

Garās distances 1.-3. vietu ieguvēji, ODB reģistrētie dalībnieki, grupās S,V 16, 18, 21, 40, tiks apbalvoti ar Latvijas čempionāta medaļām.

Citi noteikumi

Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta.

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem sacensību dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

Dalībniekiem atļauts nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem, izmantot pļavas.

Visiem startējušajiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās sacensību noteikumi.

Autotransporta satiksme pa koplietošanas ceļiem sacensību laikā netiks ierobežota.

Sacensību dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību.

Distanču parametri

MTB-O Latvijas čempionāta garās distances parametri

V21 - 21,7 km - 21 KP

S21 - 18,7 km - 19 KP

S,V16 S18 S40 S50 OPEN - 11,7 km - 12 KP

V18 V40 V50 - 18,7 km - 19 KP

MTB-O sprinta distances parametri

V21 6,8 km - 15 KP

S21 V18 V40 V50 - 5,5 km - 11 KP

S16 S18 S40 S50 V16 Open - 4,0 km - 9 KP