LATVIJAS ABSOLŪTĀ ČEMPIONĀTA

Taku orientēšanās 8.-10.jūlijs “Trākši”

N O L I K U M S

Mērķi un uzdevumi

Popularizēt Taku-O, kā vienu no aktīvās atpūtas veidiem.

Radīt līdzvērtības un vienotības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām.

Dot iespēju ikvienam personīgi izvērtēt savas orientēšanās un kartes interpretācijas spējas.

Noskaidrot absolūti spēcīgāko Taku-O sportistu.

Noskaidrot precīzākos orientieristus TempO sacensībās.

Vieta, laiks un programma

Sacensības notiks 8.-10.jūlijā “Trākšos”, Variešu pagastā, Krustpils novadā X:630573; Y:6277059; Lat:56.6195267, Lon: 26.1279642

08.jūlijs
14:30 – 19:00
Dalībnieku reģistrācija starta vietā
16:00 – 19:00
Starts preO distancē X:631523, Y:6277212; Lat:56.6206347, Lon:26.1435120
21.00
Sacensību atklāšana sacensību centrā

09.jūlijs
15:00 - 18:00
Starts preO distancē X:630558, Y:6275445; Lat:56.6050342, Lon:26.1268964
20:00
Apbalvošana, koncerts, zaļumballe sacensību centrā

10.jūlijs
9:00 - 12:00
Starts tempO distancē X:629605, Y:6274665; Lat:56.5983055, Lon:26.1109442
15:00
Noslēgums, apbalvošana sacensību centrā

Rīkotāji un vadība

Sacensības rīko OK Kāpa, b/ba Taciņa. Sacensību tiešo vadību veic rīkotāju apstiprināta tiesnešu kolēģija - galvenā tiesnese Zita Rukšāne, kartes un distances Atis Rukšāns, inspektors Jānis Rukšāns

Grupas

Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.

"E" grupa - dalībnieki, kuriem ir pieredze orientēšanās sportā un kuri ir droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.

"B" grupa - iesācēji un arī tie, kuri vēl nav droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.

Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību. Rīkotāji neatbild par dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē. Ja dalībnieks nevar nodrošināt sev palīgu, par to var vienoties ar rīkotājiem atsevišķi.

Sacensību apvidus

1.distance - pārsvarā skuju koku mežs ar jaunaudzēm. Reljefs ar lielām un vidējām formām. Caurredzamība - laba. Grants ceļi,. Max kāpums 5,6% - 170m. 1,8 km, 25 KP, LKP ar 2 uzdevumiem; no finiša līdz startam 1,8 km

2.distance. - pārsvarā skuju koku mežs ar jaunaudzēm. Grants ceļi. Max kāpums 5% - 100 m;. Vidējas reljefa formas. Pre-O distance 1,9 km, 25 KP, 1 LKP ar 2 uzdevumiem distances sākumā; attālums no finiša līdz startam 1,9 m.

TempO distance 1.0 km; 6-7 stacijas ar 4 uzdevumiem katrā, 0,6 km no finiša līdz startam.

Karšu mērogs 1:5000. Augstumlīknes ik pēc 2,5 m. Kartes zīmētas 2016.g.pavasarī.

Vērtēšana un apbalvošana

Dalībnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem sacensību noteikumiem: www.lof.lv

Latvijas absolūto čempionu nosaka pēc divu dienu PreO distanču izcīnīto punktu un laiku summas E grupā (tikai Latvijas ODB reģistrā esošos). Čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar LOF medaļām.

Paralimpiskā grupā uzvarētājus individuāli nosaka pēc divu dienu PreO distanču izcīnīto punktu un laiku summas paraolimpiskajiem dalībniekiem E grupā. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām.

Pieteikumi, dalības maksa

Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu un komandu, līdz 4.07.16. elektroniski ruksanez@inbox.lv. vai TakuO mājas lapā

Piesakoties pēc noteiktā termiņa dalības maksa +50%

Dalības maksa - visas distances 30 Euro, atsevišķas distances dalības maksa 10 Euro.

Reģistrētiem Latvijas ODB (tiks pārbaudīts Latvijas ODB reģistrs), sadarbības partneriem un „Kāpa ‘2016” O-skrējiena dalībniekiem, uzrādot dalībnieka numuru, 50% atlaide. 2000.gadā dzimušajiem un jaunākiem dalībniekiem atlaide 50%. Atlaides nesummējas.

„B” grupas dalībniekiem: visas distances 9,00 Euro, atsevišķas distances dalības maksa 3,00 Euro.

Starts brīvi izvēlētā laikā norādītajā intervālā

Dalībnieku uzņemšana

Sacensību centrs un dalībnieku nometne "Trākšos". Teltsvietas cena 3.50 EUR par nakti.

Citas apmešanās iespējas www.krustpils.lv