SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīsdienu individuālās sacensības


Sacensību dalībnieku reģistrācija,
07.jūlijā no 16.00 - 22.00
sacensību centrā "Trākšos"
08.jūlijā no 10.00
1.dienas sacensību centrā "Rimšās", Timsmales ezera apkārtnē

08.jūlijs
14.00
starts garā distancē "Rimšas" apkārtnē
16.00-19.00
taku-O (PreO distance)
21.00
sacensību atklāšana, apbalvošana

09.jūlijs
11.00
starts saīsinātā garā distancē "Trākši" apkārtnē (W21E, M21E- WRE vidējā dist.)
15.00-18.00
taku-O (PreO distance)
15.30
starts MTB-O sacensībām garā distancē "Trākšos"
20.00
koncerts, apbalvošana, zaļumballe.

10.jūlijs
9.30
starts garā distancē "Trākši" apkārtnē
9.00 - 12.00
taku-O (tempO distance)
13.00
starts MTB-O sacensībām
15.00
noslēgums, apbalvošana.

SACENSĪBU APVIDUS

Pārsvarā skuju koku mežs. Reljefs ar lielām un vidējām formām. Max augstumu starpība 40m. Caurejamība laba, vidēja.

Karšu mērogs 1:15000 vai 1:10000 (MW65 un vecākiem 1:7500) Augstumlīknes ik pēc 5m. Taku-O 1:5000, augstumlīknes 2,5 m.

20162016
20162016
19931993

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident.
Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR. DIR grupām 2 EUR par dienu. Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība

Finiša rajonā iespējams izmēģināt atzīmēšanos ar SPORTident.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību centrs un dalībnieku nometne "Trākšos". Teltsvietas cena 3.50 EUR par nakti.

Citas apmešanās iespējas www.krustpils.lv

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

(2.sacensību diena - mīnus 30%)

Vīrieši km Sievietes km dzimš. g.
M21E6,0 - 13,0 W21E5.0 - 8.5 - 1995
M8*1,5 - 2.5 W8*1,5 - 2,5 2008 -
M10*1,5 - 2,5 W10*1,5 - 2,5 2006 -
M12*2,0 - 2,8 W12*2,0 - 2,8 2004 -
M122,5 - 2,8 W122,0 - 2,5 2004 -
M14L4,0 - 5,0 W14L3,0 - 4,0 2002 -
M14**3,0 W14**2,0 - 2,5 2002 -
M16L5,0 - 6,0 W16L3,5 - 4,5 2000 -
M16**4,5 - 5,0 W16**3,0 - 4,0 2000 -
M186,5 - 7,5 W184,5 - 5,0 1998 -
M207,5 - 9,0 W205,0 - 5,5 1996 -
M21L7,5 - 9,0 W21L5,0 - 6,0 - 1995
M21S5,5 - 6,5 W21S3,5 - 4,5 - 1995
M210**4,0 - 5,0 W210**3,5 - 1995
M35L7,5 - 9,0 W35L5,0 - 1981
M35S5,0 - 6,0 W35S4,0 - 1981
M40L6,5 - 8,0 W40L4,5 - 5,0 - 1976
M40S5,0 - 6,0 W40S3,5 - 4,0 - 1976
M45L5,5 - 6,5 W45L4,5 - 5.0 - 1971
M45S4,5 - 5,5 W45S3,5 - 4,0 - 1971
M50L6,0 - 7,0 W50L4,5 - 5,0 - 1966
M50S4.5 - 5,5 W50S3,5 - 4,0 - 1966
M555,0 W554,5 - 1961
M604,5 W604,0 - 1956
M654,5 W653,5 - 1951
M704,5 W703,5 - 1946
M753,5 W753,0 - 1941
M803,5 W803,0 - 1936


Atklātās grupas DIR 1** 2,0 - 2,5 km
DIR 2 4,0 - 4,5 km
DIR 3** 5,5 - 6,0 km
DIR 4 7,0 - 7,5 km
OPEN-100 100 kg un vairāk 4.5 km


Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas M85, W85 (ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M 210**, W 210**.

Atklātajās grupās DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni, - tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.

W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* – marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar SPORTident, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8* un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Dalībnieki, kas vismaz vienu no dienām ir skrējuši vecāku pavadībā tiek iekļauti atsevišķās grupās "W8* ar vecākiem" un "M8* ar vecākiem". Grupās M8* un W8* jaunajiem skrējējiem netiek piešķira diskvalifikācija - par nepareizu/trūkstošu atzīmi dalībnieku laikam tiek pieskaitītas 60 minūtes. Tas rezultātos šos dalībniekus ierindo aiz tiem, kas atzīmējušies pareizi. Grupām W8*, M8*, W10*, M10* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).


Pieņemtie apzīmējumi:
 • * - marķētā distance
 • ** - tehniski vieglas distances
 • S - īsā distance
 • L - garā distance
 • 0 - iesācēju distance

APBALVOŠANA

Dienu uzvarētāji saņem balvas. M21E un W21E grupās kopvērtējumā apbalvo 1. – 6. vietu ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 9.jūlijā sacensību centrā.

Sacensību noslēgumā – numuru loterija.

Kolektīvās balvas

 • Balvu mērķis ir noteikt spēcīgāko orientēšanās klubu un ģimeni.
 • Šajos vērtējumos katra dalībnieka vērtējums tiek mērīts pēc punktu sistēmas.
 • Punkti katram kolektīva dalībniekam tiek aprēķināti dalot grupas 1.vietas ieguvēja laiku ar apskatītā dalībnieka laiku. 1. vietas ieguvējs saņem 1000 punktus. Ja dalībnieks veicis distanci divreiz lēnāk kā grupas uzvarētājs, viņš saņem 500 punktus.
 • Rezultāti no grupām "M8/M8 ar vecākiem", kā arī MW21O** tiek reizināti ar koeficientu 0.5.
 • Rezultāti no DIR grupām netiek iekļauti šajos vērtējumos.

Ģimeņu balva

 • Punktu aprēķinu skat. augstāk.
 • Ģimeņu vērtējumā par ģimeni tiek uzskatīti vecāki un nepilngadīgie bērni (netiek skaitīti vecvecāki).
 • Ģimenē var startēt neirobežots skaits nepilngadīgo bērnu, vecāki var būt ne vairāk par 2. Ģimenes sastāvā var būt arī tikai bērni no vienas ģimenes.
 • Ieskaitē rezultāts tiek vērtēts arī tad , ja "bērns" veic pieaugušo distanci(piemēram M18 grupas pārstāvis sacenšas M21S grupā)
 • Sacensību dienas rezultātu veido summa no 4 labākajiem ģimenes locekļu rezultātiem punktu sistēmā.
 • Kopvērtējumā tiek saiskaitītas sacensību dienu summas. Uzvar ģimene ar lielāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits, ko ģimene var iegūt vienā dienā ir 4000, respektīvi 12 000 trijās dienās.
 • Tiek apbalvotas 3 labākās ģimenes.

Klubu balva

 • Punktu aprēķinu skat. augstāk.
 • Šajā vērtējumā tiek vērtēti katras dienas 10 labākie rezultāti punktu sistēmā.
 • Kopvērtējumā tiek saskaitītas sacensību dienu summas. Uzvar klubs ar lielāko punktu skaitu.
 • Maksimālais punktu skaits, ko klubs var iegūt vienā dienā ir 10 000, respektīvi 30 000 trijās dienās.

Balva par ātrāko finiša sprintu

 • Katru dienu tiek noteikts dalībnieks un dalībniece, kuri visātrāk veikuši posmu no pēdējā kontrolpunkta līdz finiša atzīmei.
 • Laiks tiek aprēķināts no SportIdent atzīmēšanās sistēmas datiem.
 • Gadījumā, ja divi/vairāk dalībnieki ir uzrādijuši vienādu laiku, apbalvošanas laikā tiek veikta izloze.

SERVISS

Mazuļu aprūpe, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros (no 2 gadu vecuma).

Siltās dušas dienu centros.

Bufetes sacensību centrā.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 2 termiņi:

  līdz 2016.gada 2.jūnijam no 3.jūnija līdz 28.jūnijam
MW 8-10 7 EUR 10 EUR
MW12-14 9 EUR 13 EUR
MW16-20 14 EUR 19 EUR
MW60 u.v. 18 EUR 25 EUR
Pārējiem 30 EUR 40 EUR
OPEN 100 dalības maksa pēc vecuma grupas

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.
Piesakoties pēc 28.jūnija, dalības maksa +50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu (tikai līdz 02.07.2015) + 7 EUR, ja ir vakances. No pieteikušajiem un nestartējušiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas.

 • On-line pieteikšanās atvērta (pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
 • Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši (startē grupās MW8 līdz MW18), 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu.
 • DIR 1 - DIR 4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā. Jauniešiem līdz MW18 - 5,00 EUR par dienu, MW20, MW60 un vecākiem - 8,00 EUR par dienu, pārējiem - 11,00 EUR par dienu.
 • Vieglās automašīnas caurlaide - 4,00 EUR (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
 • Autobusa caurlaide - 7,00 EUR. Mikroautobusa (līdz 10 pers.) - 5,00 EUR