Kāpa 2016 jauktās sprinta stafetes

Sacensību norise

Reģistrācija 9. jūlijā no plkst. 16:00.

Starts 9. jūlijā plkst. 18:00 visām grupām.

Organizatori

Stafetes organizē orientēšanās klubs Kāpa.

Kontaktinformācija – ainars.lupikis@inbox.lv ; +37128923343

Apvidus

Sacensības notiek Kāpas 2016 sacensību centra apkārtnē.

Kartes mērogs – 1:4000

Apvidus – pļavas, pusatklātas teritorijas, mežs ar labu un vidēju caurskrienamību.

Dalībnieki

SV 12, SV 14, SV 16, SV 21, SV 130, SV 160, SV 190

Komandā 3 dalībnieki, pēdējo etapu veic sieviete.

Startēt drīkst tā kluba sastāvā, kurā sportists ir reģistrēts ODB. Tie, kuri nav reģistrēti ODB, var startēt jebkādā sastāvā.

Elektroniskā atzīmēšanās

Atzīmēšanās ar SPORTident. Derīgas tās pašas SPORTident kartes, ar kurām skrien Kāpas trīsdienu sacensībās. SPORTident kartes īre tikai uz stafetes sacensībām – 1 EUR.

Aptuveni distanču garumi

SV12 – 1,5 km

SV14 – 1,8 km

SV16 - 1,8 km

SV21 – 2,7 km

SV130 – 2,2 km

SV160 – 1,8 km

SV190 – 1,6 km

Pieteikšanās

Pieteikšanās līdz 7. jūlijam plkst. 24:00.

Komandu sastāvus pa etapiem pieteikt līdz 7. jūlijam plkst. 24:00.

Pieteikties iespējams arī pēc pieteikšanās beigām uz vakantajām vietām par palielinātu dalības maksu +50%. Katrā grupā 3 vakances.

Online pieteikšanās

Dalības maksa

SV 12, 14, 16 – 10 EUR

SV 21, 130, 160, 190 – 15 EUR

Dalības maksu varēs samaksāt ar pārskaitījumu, vai arī sacensību centrā.

  • KĀPA, Orientēšanās klubs
  • Reģ. Nr.: 40008021994
  • Banka: A/S "SWEDBANK"
  • IBAN: LV93HABA0551032772606
  • S.W.I.F.T.: HABALV22

Apbalvošana

Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā. Katra komanda, kura finišējusi ar ieskaitītu rezultātu, piedalās Kāpas 2017 brīvstarta izlozē visiem 3 komandas dalībniekiem.